Alternativní metody

cakry

Duchovní služby:

Čištění Plazmy

Reiky

Egyptské léčebné energie Boha Anubise

Luz Mortare, Nocturno Mortale – čištění prokletí, uřknutí a uhranutí

Egyptské léčebné energie Boha Anubise

Jeho význam je velmi nadrozměrný, dosahoval a dosahuje nad rámec Multidimenzionality  ……  daleko a vysoko za hranice našeho vědomí.

Bůh Anubis může posunout Vaše myšlení do jiných rozměrů a parametrů, které budou mít přímou souvztažnost s Vaší osobností, Duší a záměry, které ve Vaší inkarnaci máte. Vždy tady bude záležet na úrovni Vaší Duše, která zajišťuje vnímání Světla, čili Dimenze, ve které se tady a teď nacházíme. Egyptské energie Boha Anubise nám pomáhají všude tam, kde se na některé z rovin našeho vnímání cítíme ztraceni a jsme ovládáni strachem či bolestí. V okamžiku, kdy přicházíme o své blízké, které jsme velmi milovali ( úmrtí, rozvod, odloučení…)

Ve chvílích, kdy jsme nuceni být přítomni utrpení druhých, nebo kdy jsme my sami vystaveni závažné nemoci či jinému trápení fyzickému, emocionálnímu, mentálnímu či duchovnímu.

Pomůže nám najít Pravdu, odpovědi na otázky, týkající se klíčových událostí našeho života. Vše přesně souzní se záměrem naší Duše.


 

Čištění Plazmy

Vysoko vibrační léčení  PLAZMA FLUSH.

Celá naše existence, celé naše stvoření , to v čem se nacházíme, je založeno na fyzice a fyzikálních zákonech. Právě fyzika je způsobem vyjádření této reality. Je projevem toho, jak věci v naší realitě fungují.  A pro mnoho z nás je to způsob, jak pochopit principy a zákonitosti stvoření. Je to naše cesta.Vycházíme-li z fyzikálních pravidel, jež platí v Universu, ve Vesmíru, v jednotlivých galaxiích, Sluneční soustavě….  Zaměříme-li se na jejich výzkum, uvědomíme si, že tytéž souvztažnosti a zásady

platí také v životě kolem nás. Každý z nás je soukromým vesmírem, každý člověk jest sám sobě galaxií, stejně tak každá buňka jeho těla.

Co je PLAZMA? PLAZMA je součástí našich neviditelných těl, našich energetických obalů, zvaných aura a zodpovídá přímo za naše zdraví a imunitní systém. Na PLAZMĚ se projevují veškerá onemocnění, která jsou projevenou součástí v našem životě. A to ve všech směrech, které můžeme zaznamenat na fyzické rovině.

PLAZMA je v překladu  světlo.  Je to energetický obal. Tento obal se skládá z neutronů, protonů a elektronů. PLAZMA je speciálním zdrojem energie, pomocí níž lze chránit a udržovat naše zdraví a imunitní systém.

Avšak nejen to, PLAZMA je také vyjmečným zdrojem informací a moudrosti.

PLAZMA FLUSH je v překladu léčení, prozáření, vyčištění a dočištění pomocí světla a zvýšení  vibrací světla, čili PLAZMY na našich auryckých systémech, zvýšení kmitočtu elektronů, protonů a neutronů v našem energetickém obalu, kde se mimo jiné ukládají naše onemocnění , a to na všech úrovních. Čili na úrovni éterického, emocionálního, mentálního a duchovního těla.

PLAZMA jako světelná energie přichází do našich těl prostřednictvím MER-KA-BY. MER-KA-BA je otiskem naší DNA, je vchodem do interdimenzionálních systémů.Samozřejmě také MER-KA-BA, stejně jako vše v nás a kolem nás pracuje dle pravidel a zákonitostí fyziky.

PLAZMA určuje naše zdraví, vibrace a duchovní vývoj, čištění  PLAZMY zvedá úroveň vědomí duše, tato úroveň je velice důležitá k tomu,  abychom věděli témata své duše. Co se mění na úrovni Plazmy, mění se na fyzické úrovni.


 

cakry 2