Všeobecné a storno podmínky

ORGANIZACE KURZŮ

 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu času a vyučujícího lektora Vašeho kurzu. ( může být na dohodě lektora s rodiči)
 • Před zahájením jsou klienti seznámeni s průběhem, organizací, hygienickými zásadami a provozním řádem.
 • Každá lekce probíhá  v prostorách Relax rodinného centra.
 • Natáčení a fotografování je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
 • Lekce zpravidla probíhají 1x týdně v určený den a čas.

INFORMACE O NÁHRADÁCH ZA ZMEŠKANÉ LEKCE

Náhradní hodiny nejsou. Je možnost po řádném omluvení převést do dalšího kurzu. Odečtou se z částky dalšího zaplaceného kurzu. Nejvyšší počet řádně omluvených hodin je 3 řádně omluvené hodiny. Řádně omluvenou hodinou se rozumí kontaktování lektora nebo recepce pomocí sms, e-mailu či telefonicky v dostatečném časovém předstihu – ideálně 24 hodin předem.

 • Kurzovné je cena za celý kurz. Ceny jsou stanoveny dle platného ceníku na www.relax-rodinne-centrum.cz K uhrazení kurzovného používejte účet číslo: 284515128/0300. Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno a příjmení j přihlašovaného dítěte a druh kurzu. (Příklad: Anna Benešová – Klubíčko)
 • Kurzovné se hradí vždy zahájením kurzu.
 • Doba výukové lekce pro miminka  je 30 minut. Pro starší děti jako jsou lezoucí, chodící  45 minut. Délka kurzu je stanovena dle vývojového stádia dítěte a je v souladu s jeho zdravým vývojem.
 • Souhlas s tímto řádem je podmínkou pro účast v kurzu a rodiče jej stvrzují svým podpisem na přihlášce!

STORNO PODMÍNKY

 • Zarezervujete si termín na cvičení, uhraďte kurzovné na uvedený účet, nebo přímo na recepci Relax rodinné centra dle propozic, které Vám budou sděleny odpovědnou osobou.
 • V případě storna platí: do 14 dnů před zahájením kurzu 100% z ceny kurzu. V den konání lekce se vrací 50% z ceny kurzu. Po tomto datu bez nároku na vrácení peněz.
 • Účastníci kurzů souhlasí podepsáním přihlášky do kurzu nebo jiných společných akcí se zveřejněním fotografických materiálů z aktivit klubu na webových stránkách www.relax-rodinne-centrum.cz, nebo facebookových stránkách Pokud si nepřejete, aby, aby byly fotografie jeho osoby nebo jeho rodinných příslušníků na našich webových a FB stránkách zveřejněny nebo naopak, si přejete, aby byly starší, již umístěné fotografie staženy, požádejte prostřednictvím e-mailu na adresu www.relax.rodinne.centrum@gmail.com.
 • V případě zrušení lekce ze strany Relax rodinného centra (nemoc lektora, technické důvody .. ) Vám bude automaticky nabídnuta náhradní lekce.

Děkujeme za přečtení celého řádu. Doufáme, že budete s našimi službami spokojeni. Pro všechny klienty platí, že respektují tato pravidla. Jiná řešení nejsou možná!